Wedstrijd Regelement


WEDSTRIJDREGLEMENT 2007


1. De competitie bestaat uit zes wedstrijden, vaarvan de vijf beste resultaten meetellen voor de eindstand.

2. Er wordt op gewicht gevist. Het hoogste gewicht geeft 100 punten, het tweede gewicht 98 punten het
derde gewicht 96, enzovoort.

3. Wanneer aan hef eind van de competitie meerdere vissers met een gelijk aantal punten eindigen, telt het
gewicht mee dat tiidens de competitie is gevangen.

4. De hengelkeuze voor alle wedtrijden is vrij. Er mag worden gevist met een enkelvoudige haak. Er mag
gelijktijdig slechts met één hengel worden gevist.

5. Uitgesloten zijn alle roofvissen zoals paling c.q. aal, sroek en snoekbaars

6. Voerkatapult is niet toegestaan.

7. Peilen voor het beginsignaal is toegestaan.

8. De wedstrijd begint en eindigt met e€n fluit- of toetersignaal; pas na het beginsignaal mag er gevoerd en
gevist worden.
Aas en voer anders dan op een natuurlijke wijze geklueurd is niet toegestaan.

9. Alle aassoorten mogen worden gebruikt. Uitgesloten zijn hennep, vers de vase (muggelarven) en imitatie vers de vase.

10. Hulp van derden is bij het landen van de vis niet toegestaan; uitgezonderd mindervaliden, indien vooraf
gemeld.

11. De gevangen vis wordt na de wedstrijd gewogen en moet in een fijnmazig leefnet bewaard worden.

12. Elke deelnemer verklaart door deelneming aan de wedstrijd zich aan de bepalingen van dit regleurent te
zullen onderwerpen.

13. Bij overtreding van dit reglement wordt de deelnemer gediskwalificeerd; dit ter beoordeling van de
wedstrijdcomrnissie.

14. De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of enigerlei schade/letsel,
welke de deelnemer/ster ondervindt gedurende de wedstrijd of daarna.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bindend.

16. De prijzen van de competitie worden op de jaarvergadering uitgereikt.

17. Wie tijdens de competitie het zwaarste gewicht aan vis heeft gevangen op een wedstrijddag krijg
daarvoor een wisselbeker.

13. In de maanden april en mei mag er niet gevist en gevoerd worden met wormen.

19. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan één meter, hetzij ter linker, hetzij ter
rechter-zijde van zijn/haar plaatsnummer.Wij wensen U fijne wedstrijden toe.

De wedstrijdcommissie.