Algemene informatie

De viswateren en extra beperkende bepalingen

De viswateren

  1. De wateren van waterschap Groot Salland (Staphorsterveld)
  2. Het gat bij het Kerkenbos
  3. Beentjesgraven vanaf de Dedemsvaart tot aan kruising auto-weg Nieuwleusen/Balkbrug
  4. Schansgracht Balkbrug
  5. Koloniewijk Balkbrug
  6. Zandwinplas Coevorderweg (de Belte/Korte spruit)
  7. Zandwinplas van het Overijssels Landschap in het Heuveltjesbos bij Balkbrug

 

Overzichtskaart

In het groen zijn de wateren aangegeven waarop gevist mag worden met de vergunning van HSV Ons Genoegen uit Balkbrug. Binnen het grote blauwe vlak ten westen van de A28 mag ook gevist worden. Dit met uitzondering van de plas die in het rood is aangegeven.

Kijk voor de aanvullende bepalingen voor deze wateren op de website http://www.hsvonsgenoegen-balkbrug.nl

 

 


Extra beperkende bepalingen

Viswateren genoemd bij de punten 1, 2 en 3


Extra beperkende bepalingen

- Het is verboden om boten te water te laten;
- Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden.


Waterschap Groot Salland (Staphorsterveld)
De wateren gelegen binnen het door de gemalen Kloosterzijl,Kostverlorenzijl en De Tippe bemalen gebied, het water langs beide zijden van de spoorlijn tussen de Klaas Kloosterweg en de A 28 (aan de oostzijde tot aan de Maatsloot);
Toegang aan de oostzijde vanaf de Reggersweg,


De Beentjesgraven vanaf de uitmonding in de Dedemsvaart tot aan de kruising met de doorgaande autoweg Nieuwleusen Balkbrug.


In de plas De Tippe gelegen bij het gemaal De Tippe mag vanaf heden worden gevist. Voor het toegangshek mag niet geparkeerd worden.In zowel het Staphorsterveld als in de plas De tippe mag ook 's nachts gevist worden.

De vergunninghouder mag,
vissende in het onderhavige water slechts in het bezit zijn van een bovenmaatse snoek en een bovenmaatse snoekbaars;

Het is niet toegestaan:
- Vanuit boten te vissen
- Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden
- Bij het water langs de spoorbaan de oevers aan de spoorbaanzijde te betreden
- Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden
- Paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden
- Op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan oevers, onderhoudspaden en kunstwerken
- Zich met voertuigen op de onderhoudspaden langs de Beentjesgraven te bevinden
- Op en naast de Wijkweg(richting Bid en Werk) mag niet worden geparkeerd.

Viswateren genoemd bij punt 7


Het is niet toegestaan:

- Te vissen in de maanden maart, april en mei;
- Te vissen tussen zonsondergang en zonsopgang (Nachtvissen);
- Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden;
- Paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden;.
- Op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan oevers, onderhoudspaden en kunstwerken;
- Zich met gemotoriseerde voertuigen en fietsen op de (onderhouds)paden te begeven, tenzij ontheffing is verleend;
- Het bijvoederen en/of gebruik van lokmiddelen bij het vissen;


Verder zijn de algemene voorwaarden zoals vermeld in de vergunning van toepassing

Disclaimer: Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. In de landelijke lijst van viswateren in combinatie met de aanvullende lijst worden de viswateren benoemd waarop gevist mag worden.