Beentjesgraven

Geschiedenis, oorsprong:

De Beentjesgraven is een zeventiende eeuwse waterloop die dienst deed als ontwatering van de Rouveense gronden. In 1809 heeft Baron van Dedem de waterloop laten vergraven. Beentjesgraven vormt de bovenloop van de oorspronkelijke Dedemsvaart.

Locatie:

Beentjesgraven vanaf de Dedemsvaart tot aan kruising auto-weg Nieuwleusen/Balkbrug

Beentjesgraven weergeven op een grotere kaart

Extra beperkende bepalingen

De vergunninghouder mag,
vissende in het onderhavige water slechts in het bezit zijn van een bovenmaatse snoek en een bovenmaatse snoekbaars;

Het is niet toegestaan:
-Vanuit boten te vissen;
-Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden;
-Bij het water langs de spoorbaan de oevers aan de spoorbaanzijde te betreden;
-Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden;
-Paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden;.
-Op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan oevers,
onderhoudspaden en kunstwerken;
-Zich met voertuigen op de onderhoudspaden langs de Beentjesgraven te bevinden;
-Op en naast de Wijkweg(richting Bid en Werk) mag niet worden geparkeerd.

Foto'sVerder zijn de algemene voorwaarden zoals vermeld in de vergunning van toepassing

Disclaimer: Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. In de landelijke lijst van viswateren in combinatie met de aanvullende lijst worden de viswateren benoemd waarop gevist mag worden.