Staphorsterveld

Geschiedenis, oorsprong:

Het gebied Staphorsterveld is een combinatie van kleine sloten en kanalen. Dit gebied is ontstaan door de veen afgravingen die hier in het verleden hebben plaatsgevonden. Op dit moment is dit een boeren gebied met vee en landbouw.

Waterschap Groot Salland (Staphorsterveld)
De wateren gelegen binnen het door de gemalen Kloosterzijl,Kostverlorenzijl en De Tippe bemalen gebied, het water langs beide zijden van de spoorlijn tussen de Klaas Kloosterweg en de A 28 (aan de oostzijde tot aan de Maatsloot)

Staphorsterveld weergeven op een grotere kaart

Extra beperkende bepalingen


De vergunninghouder mag,
vissende in het onderhavige water slechts in het bezit zijn van een bovenmaatse snoek en een bovenmaatse snoekbaars;

Het is niet toegestaan:
-Boten te water te laten;
-Vanuit boten te vissen;
-Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden;
-Bij het water langs de spoorbaan de oevers aan de spoorbaanzijde te betreden;
-Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden;
-Paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden;.
-Op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan oevers, onderhoudspaden en kunstwerken;
-Zich met voertuigen op de onderhoudspaden langs de Beentjesgraven te bevinden;
-Op en naast de Wijkweg(richting Bid en Werk) mag niet worden geparkeerd.


Foto'sVerder zijn de algemene voorwaarden zoals vermeld in de vergunning van toepassing

Disclaimer: Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. In de landelijke lijst van viswateren in combinatie met de aanvullende lijst worden de viswateren benoemd waarop gevist mag worden.