ALV Ons Genoegen

terug naar overzicht

Dinsdag, 20 maart 2018 (19:30)

Cafe D'Olde Heerd te Balkbrug Adres: Zwolseweg 116, 7707 AL Balkbrug
Agenda algemene ledenvergadering dinsdag 20 maart 2018


De algemene ledenvergadering van Hengelsportvereniging “Ons Genoegen” te Balkbrug zal gehouden worden op dinsdag 20 maart om 19.30 uur in Café de Olde Heerd te Balkbrug.

Eventuele ingekomen stukken dienen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur.


1.Opening

2.Ingekomen stukken

3.Mededelingen en ontwikkelingen 2017/2018

4.Prijsuitreiking

5.Pauze met gratis verloting

6.Notulen jaarvergadering 2017

7.Jaarverslag 2017

8.Verslag penningmeester over boekjaar 2017

9.Kascontrole

10.Verkiezing kascommissie

11.Bestuursverkiezing

12.Rondvraag

13.Sluiting